zjednolicić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) , wiedziony, wybrał przedewszystkiem potęgę obdarzoną wszelkiemi zadatkami wielkiej przyszłości, zdolną do ewolucji, potęgę młodą, szczerą i prostą, gwarantującą nadto armeńczykom połączenie trzech zaborów w całość, przyłączenie zjednoliconego organizmu do Imperjum władnego i mogącego w danej chwili obronić przed najazdami barbarzyńców. Ormjanie oświadczyli się nietylko zasadniczo ale nawet entuzjastycznie fza Rosją, ponieważ ta uwolni ich raz na zawsze tak od zmiennych powiewów kapryśnej anarchji perskiej a la T Au triche, jak i od bezwzględnie represyjnego okrutnego systemu rządów tureckich a la maniéré de Hohenzollern. Nadzieja skonsolidowania się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.