zluźnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pogłębiony wykop Trasy W—Z przeciął poziom wodonośny 1 uwolnione wody gruntowe zaczęły przesączać się ku północy, wynosząc ze zbocza skarpy drobny piasek i na wpół płynny, zawodniony mułek. Równowaga mas zbocza uległa wskutek tego zachwianiu i podłoże, na którym stał kościół, zaczęło zluźniać się i osiadać nierównomiernie: najwyraźniej zaznaczyło się zluźnienie na narożniku pomiędzy naturalną krawędzią skarpy a wkopem; w kierunku południowym amplituda osiadania malała. Krótko mówiąc, powstał zsuw, zjawisko geologiczne pospolite, rodzące się najczęściej ze współdziałania wód gruntowych i siły ciężkości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Halicki, Bronisław 1957. Rzeźbiarze krajobrazu, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.