zmagazynowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale jeszcze więcej musiał drażnić rolnika widok tego, jak fatalnie marnowały się nagromadzone zapasy żywności wskutek złych warunków zmagazynowania i przechowania: składów ani urządzeń, zdatnych do prowadzenia komunistycznej polityki żywnościowej na wielką skalę (prócz kilku elewatorów nad Wołgą), po starym rządzie oczywiście nie odziedziczono, ani wybudować ich nie było możności, a personalu obznajomionego z techniką konserwacji zapasów żywnościowych, również nie było skąd wziąć: nieliczni fachowcy siedzieli przeważnie po więzieniach, jako kontr-rewolnejonerzy. W roku...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.