zmumifikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lalek? Z wielu względów, z których kilka tu podam: bo teatr lalek wciąga młodzież do akcji, bo teatr marionetek w domu każdego człowieka powinien stać się i staje się już tym, czym rąbanie drzewa dla cesarza Wilhelma, ratunkiem przed wygodą, ratunkiem przed zmumifikowaniem uczucia i fantazji, ratunkiem przed chorobami współczesnej kultury5)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.