zmysłowo-spontaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) słami. Więcej, jest to świat dynamiki biologicznej i panerotyzmu (o każdej energii mówi się, że zapładnia). Z drugiej strony jednakże owo życie to na ogół tylko tętnienie, wydatkowanie energii mechaniczne jak gdyby i bezwiedne, w najlepszym razie półświadome, zmysłowo-spontaniczne i — jak już wiemy — gwałtowne i pośpieszne, a w sumie rządzące się bardziej instynktami niż przebłyskami myśli. Co ciekawsze — ludzie tu często są organicznymi automatami, w których zachodzą fermentacje soków, krystalizacje minerałów i metamorfozy kruszców, działają na zasadzie odruchów, biologicznych rytmów, popędów i zwierzęcej intuicji, natomiast niektóre nieorganiczne zjawiska natury upodobniają się do istot animalnych ze wszystkimi atrybutami cielesności (na przykład ogień w poemacie Kolo)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Poezja - Poezja (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.