znaczeniowo-leksykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cem społecznym - mówi A. Schaff/^. Chodzi o to, że te cechy rzeczywistości, które stają się podstawą uogólnienia, zawartego w semantyce każdej kategorii gramatycznej i jakiejś Jednostki leksykalnej,są ważne w Jakiś sposób dla danej społeczności, a ważne są one najczęściej ze względów kulturowych, z kulturowego punktu widzenia,chodzi też o to, że rozróżnienia znaczeniowo-leksykalne dokonywane przez określoną społeczność Językową mają tendencję do odzwierciedlania przede wszystkim tych cech rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, które są ważne kulturowo dla danego społeczeństwa i dla niego typowe. Interesujące dla kultury Języka byłoby ponadto stwierdzenie,któ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Preyzner, Marcin (red.) 1986. Język. Teoria – dydaktyka. Materiały VII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków [...], Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.