znaczeniowo-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PRZENOŚNIA — figura stylistyczna, wyrażenie, w którym znaczenie jednych słów zostaje przeniesione na pozostałe na zasadzie dostrzeżonej między nimi, mniej lub bardziej odległej łączności znaczeniowej, a jednocześnie zawierające pewne elementy nowe. Zabieg taki tworzy swoistą całość znaczeniowo-obrazową o silnym zabarwieniu uczuciowym i jest jednym z najbardziej wyrazistych środków ekspresji językowej, odgrywających wielką rolę w poezji. Przenośnie występują w języku potocznym zwykle w postaci utartych zwrotów, których metaforyczna pierwotnie funkcja ulega prawie całkowitemu zanikowi, np. głucha cisza, gwiazdy mrugają, kwaśna mina. Wartość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Malczewski, Jan 1985. Szkolny słownik terminów nauki o języku, wyd. 2, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.