znak-okaz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znak samozwrotny 176, 177; zob. też: samozwrotność znaku znak słowno-przedmiotowy 157 znak słowny 138, 141, 157 znak symboliczny 138 znak umotywowany 117 znak-egzemplarz (znak-okaz) 165 znak-typ 165 zwężenie znaczenia (wyrazu) 227 — 229; zob. też: znaczenie zwężone zwyczaj językowy (uzus) 226, 228, 246 źródła języka 233 — 236 źródło bodźca 178...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.