znak-token

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powszechnie jednak przypisywany temu filozofowi). Nie jest w szczególności z jego perspektywy «bezpośrednio dany» znak, w tym wyrażenie językowe, jeśli byty owe rozumieć jako uniwersalia (znak-type, wyrażenie-type) ucieleśniające się w konkretnych swych egzemplikacjach (znak-token, wyrażenie-tokeń), „iterujących się” bez końca w ramach jakoby danego universale. Takie universale jest fikcją zachodniej metafizyki, która winna upaść wraz z upadkiem platonizmu. Między daną, konkretną wypowiedzią językową czy konkretnym słowem a jego rzekomym powtórzeniem, „iteracją”, nie zachodzi po prostu difference, tj. różnica w ramach kontynuaqi tego samego type, lecz differance - «odsunięcie», którego «nie żyruje» type20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.