znak-wyraz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z inicjatywy K’ang-Hiego wydany został wielki słownik, zawierający czterdzieści cztery tysiące znaków-wyrazów. Przez wiele lat cesarz zachęcał literatów do nieustannej pracy nad udoskonaleniem tego słownika. Pod jego patronatem napisana została również wielka encyklopedia i wydany zbiór pism literackich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.