znak-zdarzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po trzecie, kiedy mamy do czynienia z dźwiękiem, który w tekstach danego języka występuje w określonej pozycji, w określonych warunkach stylistycznych, to znowu mamy przed sobą klasę występowań i ich wspólny mianownik, a nie pojedynczy, przelotny okaz*. Czy badamy fonemy, czy warianty kontekstowe („allofony”), definiujemy zawsze, jak powiedziałby logik, „znak-typ” (sign-design), a nie „znak-zdarzenie” (sign-event)**...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman, Halle, Morris 1964. Podstawy języka, [tłum.] L. Zawadowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.