zniekształcanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po śmierci Lenina powołano do życia skomplikowaną i rozgałęzioną organizację historyczno-literacką, której zadaniem było zniekształcanie historji naszych wzajemnych stosunków. Główna metoda tych zabiegów polega na wyrywaniu z przeszłości poszczególnych momentów, w których byliśmy odmiennych zapatrywań, oraz na wyszukiwaniu w tych okresach oddzielnych zwrotów polemicznych, lub najczęściej — zwyczajnem ich zmyślaniu, aby tylko stworzyć pozory istnienia nieustannej walki dwuch „zasad". Historja kościoła, napisana przez średniowiecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.