zniekształcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczyzny do języka p o ła b s k i eg-o. Język to martwy, bo ostatni nim mówiący Połabianie wymarli jeszcze w w. XVIII., a dziś ślady ich języka pozostały tylko w dawnych zapiskach i nazwach miejscowości, wielce zniekształconych pisownią niemiecką.*) Podajemy jeden tekst podług- transkrypcyi Dra Muki 2): Piijd sjem kd nosę daiską *), mos sd nomi jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawiliński, Roman 1919. Nasz język ojczysty w przeszłości i teraźniejszości, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.