zoofit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szczególnie frapująca zdaje się jednak na tym tle próba wyjaśnienia nazwy 6apaHiibi. Oznacza ona rzekomo roślinę o cechach zyvierzęcia (w' tym wypadku barana), tzw. zoofit, rosnący w dorzeczu Wołgi i Donu, w stepach okolic Samary; rodzaj dyni podobnej do jagnięcia. Stwór ten żyje dopóty, dopóki wokół rosną zioła, którymi się żywi (KocrroMapoB, 1860, 184; TepemeHKo, 1848, 207)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jochym-Kuszlikowa, Ludwika (red.) 1993. Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Lingwi­stycz­nej (Kraków 10-11 maja 1993), Kraków : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.