zoograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) NEARKTYKA, region zoograficzny obejmujący Amerykę Pn. (—>• Ameryka Północna — świat zwierzęcy), bez tropikalnej części Meksyku; pd. część N. bywa wyróżniana jako kraina —*■ sonorska; do N. dochodzi zasięg niektórych zwierząt pd.amer., jak oposy i kolibry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo