zoohigieniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dla produkcji zwierzęcej. Wynikało to m. in. z faktu, że przy zatwierdzaniu założeń zootechnicznych przeważał często kierunek reprezentowany przez inżynierów budownictwa i architektów, a nie kierunek związany w pełni z realizacją wymagań zootechnicznych i zoohigienicznych. Ponadto przyjęcie takich założeń nie i zawsze oznaczało wprowadzenie wszystkich potrzebnych parame- ' trów zootechnicznych do normatywu technicznego projektowania. 1 Sprawa wymaga przeanalizowania i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, które z jednej strony wpłynęłyby na zmniejszenie nakładów pieniężnych w fazie wstępnej opracowywania normatywów, a z drugiej strony miałyby większy wpływ na podnoszenie kwalifikacji osób związanych w praktyce z budownictwem inwentarskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Byzdra, Tadeusz 1969. Normalizacja w produkcji zwierzęcej, Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.