zoometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Puławach; 1919-48 prof. zootechniki i biologii hodowlanej na uniw. w Poznaniu, od 1945 także wykładowca biologii ogólnej na Wydziale Medycznym tego uniw.; autor prac nauk. z zakresu zoometrii, genetyki, ewolucjonizmu oraz podręczników, m.in. Chów owiec (1935), Hodowla zwierząt (wyd. 4 1949); w czasie okupacji więziony w obozie koncentracyjnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.