zoomorfizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w związki rodzinne: triady (np. bóstwa Delty: Ozyrys, Izyda i Horus; Ptah, Sachmet i Nefertum; Amon-Re, Mut i Chonsu w Tebach), enneady (9 bóstw czczonych w Heliopolis) lub ogdoady (8 bóstw czczonych w Hermopolis). Egipcjanie oddawali także cześć zwierzętom, uważanym za wicielenia bóstw, np. byk Apis w Memfis, baran i gęś w Tebach. Ów zoomorfizm bóstw egip., stanowiący obok zoolatrii charakterystyczną cechę religii, ma prawdopodobnie swe źródło w fetyszyzmie i totemizmie plemiennym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.