zoptymalizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) może np. chodzić o dobranie regulatora dla zmniejszenia w określo nym stopniu odchyleń wielkości regulowanej lub o analizę pracy istniejącego układu, albo też o takie dostrojenie jego parametrów, żeby zoptymalizować układ (tzn. otrzymać najlepsze — w pewnym sensie — jego działanie). W każdym z tych przypadków dogodnie jest nie wnikać w szczegóły konstrukcyjne elementów układu, lecz rozważać te elementy jako jakieś wyimaginowane „pudełka” charakteryzowane wystarczająco podaniem związków między przebiegami sygnałów wchodzących do tych pudełek i sygnałów z nich wychodzących. Możliwość takiego wspólnego opisu dynamicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.