zrealnić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do kilku osób, m.in. do Z. Jakubowskiego z Ossolineum: „Zakopane, które rozdzwoniło o «honorowej emeryturze» po pismach, cofnęło się z tym gestem haniebnie. O głoszonej też rządowej emeryturze dotąd bliższego nic nie wiem (ma się zrealnić podobno z zamierzoną «Akademią» od stycznia). Tak więc w rzeczy było, że na koszta wyjazdów na «uroczystości» musiałem krowę przedać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dużyk, Józef 1975. Władysław Orkan. Opowieść biograficzna, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.