zrektyfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wysokości zaludnienia. Wpłacaniem „symbolicznych ryczałtów" tłumaczyłbym też dysproporcje ujawnione w zestawieniu archidiakonatów kurzelowskiego i łęczyckiego, o którym wspomniałem wyżej. Odpowiednie dane wymagają zrektyfikowania, ale nie w kierunku obniżenia liczby ludności w archidiakonacie łęczyckim, lecz jej podniesienia w archidiakonacie kurzelowskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.