zreprodukowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szczególną troskę widać w opracowaniu wydań autorskich Wyspiańskiego, przy których rejestrowaniu Stokowa jak najsłuszniej zachowywała nie tylko kolejność dat rocznych, ale również dat miesięcznych, a nawet dziennych, starając się również o dokładne oddanie charakterystycznych cech pisowni poety, a także o zreprodukowanie oryginalnych kart tytułowych jego druków osobnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.