zrozmaicić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ło, to jemu posłano. Rozumiem że ten przemijający zasiłek po widzeniu się z nim Pana, dojść go musiał. Lękam się, żeby te od czasu do czasu zbierane jałmużny nie zerwały się. Żeby wrócił do kraju, łatwiej by mógł się utrzymać, a kiedy siedzi zagranicą czy nić może znaleść choć zrozmaiconych zatrudnień, które by zarobiony dochód przynieść mogły. Może pisać po francusku: czyby się nie wziął do tłumaczenia jakich dzieł pol...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sudolski, Zbigniew (zebr. i oprac.) 1999a. Archiwum filomatów. Listy z zesłania. T. 3. Krąg Franciszka Malewskiego i Józefa Jeżowskiego, Warszawa : Ancher
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.