zsowietyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta sama odrażająca sceneria, ten sam brud i złachmanienie. I - co najstraszniejsze mniejsza niż w łagrze pewność utrzymania się przy życiu. Tymi samymi, sprawdzonymi wcześniej narzędziami operuje Herling, opisując ludzi. Tłum i pojedynczego człowieka. Dostrzega znijaczenie, zsowietyzowanie ludzi w masie, ale także cierpienie i wzniosłość jednostek. Pamiętam więc robotników wracających wieczorem z fabryk [...] Twarze mieli ziemiste, nie ogolone, ledwie rozświetlone przygasłym wzrokiem [...] Przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.