zunifikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 jakimkolwiek współżyciu, o jakiejkolwiek więzi społecznej. Dla istnienia takiej więzi można wymagać różnego stopnia tej zgodności, poczynając od bezwzględnej jedności obejmującej całość życia wewnętrznego i działania ludzi, do zgodności w niektórych tylko dziedzinach, bez których społeczeństwo już by nie mogło istnieć. Tak więc jest tu możliwa rozpiętość od całkowitego przekreślenia indywidualizmu i pełnego zunifikowania jednostek do najszerszego uwzględniania go na korzyść ich różnorodności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muzeum - Muzeum (Lwów)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.