zwartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy jednak mamy tu do czynienia z dyssymilacyą, czy z assymilacyą zawsze głoska pierwsza z grupy stojącej w środku wyrazu jest usuwaną, nawet w takich połączeniach, w których zazwyczaj w innych językach odgrywa ona przeważną rolę. Odnosi się to do połączeń nosówek z następującą zwartą; grupy te tracą w językach słowiańskich element zwartości nosówki, a rezonans nosowy ostatniej nazalizuje poprzedzającą pełnogłoskę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.