zwartościować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jemnic i atawizmów, lecz odejście od nich, przezwyciężenie ich. Jest nim — by sięgnąć po żywą materię prozy Brylla — biografia narratora tych książek, nie tylko — w kolejnej odmianie — biografia ich dotychczasowych bohaterów. Narratora, który odczuwa, ale nie podziela uczuć tych bohaterów, umie zwartościować je z obiektywnego dystansu, nie tracąc z nimi jednocześnie bezpośredniego kontaktu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadkowski, Wacław 1967. Penetracje i komentarze. Notatnik recenzenta 1960-1965, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.