zwarzać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (...). W tej chyży, jak wyniosą ciało, baba biedna lub żebraczka zamiata tę izbę, gdzie nieboszczyk leżał, a słomę i śmiecie wyrzuca het daleko, w miejsce, gdzie nikt nie chodzi, ażeby już było czysto i pomiecione, jak wrócą z pogrzebu. Przez cały tydzień nie wolno tam ani zwarzać chusty, ani prząść, ani mleć na żarnach.” (t. 49, si 531—532) Wykonywano więc dość znamienne gesty. Przy wynoszeniu trumny uderzano nią o próg. Kładziono na owym progu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zadrożyńska, Anna 1988. Powtarzać czas początku. Cz. 2. O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa : Wyd. Spółdzielcze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.