związek-dublet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) charakter o wiele bardziej skomplikowany. Repartycja obocznych konstrukcji nie przedstawia się bynajmniej przejrzyście i niecałkowicie odpowiada wyodrębniającym się grupom semantycznym: możliwe jest tworzenie związków-dubletów (doczekać rana\\do rana), istnieją liczne wyjątki leksykalne, odbiegające od typu rekcji reprezentowanej przez czasowniki danej grupy znaczeniowej. Warto więc może nieco szczegółowiej zanalizować konteksty syntaktyczne czasowników z prefiksem do-, rejestrowanych przez Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.