zwichrowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Płaskość płaszczyzn przylgowych głowicy i cylindra jest podstawowym warunkiem szczelności. Utrata płaskości powierzchni przylgowej cylindra jest zjawiskiem rzadszym niż zwichrowanie głowicy, która ze względu na własności materiału, kształt i obciążenie cieplne jest w większym stopniu narażona na odkształcenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majewski, Tadeusz 1960. Niedomagania motocykli, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.