zwidywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiele omamów łączy się z przekonaniem chorego o oddziaływaniu przez kogoś na niego z zewnątrz. Spośród różnych odmian o. wymienić należy tzw. -» echo myśli, -» myśli autochtoniczne, „głosy sumienia”, które chory słyszy jako ocenę własnego postępowania lub własnych myśli. Zjawiska te należą do wymienionych omamów psychicznych. O. dzielimy na elementarne (np. błyski, szumy, huki) i złożone (np. zwidywania przedmiotów, słyszenia słów itp.). Wśród o. wzrokowych rozróżniamy -*• mikrohalucynacje i -* makrohalucynacje. Znamy też o. słuchowe jednostronne i wzrokowe zlokalizowane poza polem widzenia, np. z tyłu głowy. W niektórych cierpieniach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.