zwidzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dla Boga, na głoszeniu jego chwały. Narody uznały tę świadomość religijną za prawdziwą godność swoją, za święto życia; wszelka zgryzota, wszelka troska, ta mielizna życia doczesnego, rozwiewa się w tym przestworze, bądź w obecnym uczuciu skupienia ducha, bądź w nadziei. W tej dziedzinie ducha płyną fale Lety, z których psyche pije, w których pogrąża wszelki ból, wszystkie twarde i ciemne strony życia zamienia na zwidzenie senne i opromienia blaskiem wieczności“. Mocną ręką wznosi Hegel religję ponad stan jednostki, ale niesłusznie usiłuje przedstawić immanentną religję bezwzględnego procesu myślowego jako filozoficzny wyraz chrześcijaństwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.