zwilgocić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych. Tak np. orzeczenie, że „elektryczność posiada pewną objętość“ nie daje się bezpośrednio interpretować w tym duchu, że objętość ciała jest tym większa, im więcej zawiera ono elektryczności; wracając bowiem do naszej analogii, nie możemy powiedzieć, aby objętość gąbki zwilgoconej koniecznie miała być większa niż suchej. Nie powinniśmy sądzić, że orzeczenie takie w ogóle coś wyraża, dopóki nie upewnimy się, czy słownik nasz zawiera wyrazy, za pomocą których daje się przetłumaczyć na prawo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Campbell, Norman R. 1913. Zasady elektryczności (jako przykład do metodologii), przeł. L. Silberstein, Warszawa : Księgarnia E. Wende i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.