zwrotkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gularnej. Obiektywne .stwierdzenie „rodowodu“ takiej zwrotki nieregularnej następuje ex post, po przeczytaniu utworu i ewentualnie po specjalnym przeanalizowaniu jego formy wierszowej. To jednak, co już w trakcie czytania przypomina ów „rodowód“ i co utwierdza nas w przeświadczeniu o zwrotkowej formie wierszowej czytanego utworu, to będą pojedyncze wiersze, których podstawą jest zawsze jakiś określony regularny metr, oraz wyraźna wierszo i zwrotko-twórcza funkcja rymów, bez względu na ich charakter (męskie, żeńskie, o mieszanych komponentach, dokładne lub niedokładne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.