zwrotno-pasywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) strukcjach pasywnych vs. konstrukcje aktywne; w konstrukcjach zwrotno-pasywnych typu ros. Ona mm ecmpemunacb euepa vs. konstrukcje aktywne (por. H ee ecmpemuji enepa, gdzie funkcję semantyczną pełnioną w zdaniu zwrotno-pasywnym przez ona pełni do22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1972. Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.