zwyrodnieniowo-zapalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na tym nie kończy się chorobotwórczość kompleksów immunologicznych. Składowa C’3 dopełniacza powoduje przyciąganie płytek krwi, makrofagów oraz erytrocytów [1]. To zaś powoduje powstawanie w świetle naczyń skrzeplin płytkowych. Wyzwalająca się z nich serotonina i histamina, potęgują działanie chorobotwórcze. Końcowym efektem wymienionych wyżej zjawisk są zmiany zwyrodnieniowo-zapalne [1], wspólne dla chorób tkanki łącznej i doświadczalnych modeli nadwrażliwości (odczyn Arthusa, choroba posurowicza) [16]. Choroba posurowicza występująca po wstrzyknięciu białka obcogatunkowego i wyjątkowo po przetoczeniu krwi, jest modelem choroby, w której istnienie kompleksów immunologicznych ograniczone jest do krótkiego stosunkowo czasu [9, 19]. Wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.