zygzakowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oficer wachtowy musi znać dobrze Książkę Sygnałową i Instrukcję Konwojową i nie może polegać na sygnalistach, a w innych wypadkach na d. o., czy of. naw., którzy na wachcie nie stoją, więc wszelkie decyzje musi pobierać sam i to natychmiast, a później dopiero meldować d. o. sytuację. Do oficera wachtowego należy: zajmowanie pozycji, zmiany kursu, zygzakowanie, nakazywanie i zajmowanie sektorów podsłuchu azdykowego lub obserwacji radarowej, łączności wewnętrznej, utrzymania się na pozycji, otwarcie ognia artyleryjskiego, wykonanie kontr-ataku na OP, oraz czuwanie nad sygnałami rozpoznawczymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.