kombajnizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2309.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) lasileniu. Przemawiają za tym następujące okoliczności: a) znacznie zwiększy się strumień środków technicznych kierowanych do rolnictwa, przy czym struktura tych dostaw coraz bardziej będzie zmieniać się na korzyść maszyn wysokowydajnych, prowadzących do wielokrotnego umniejszenia zapotrzebowania na pracę na jednostkę powierzchni czy produkcji; na szeroką skalę rozwinie się zapewne kombajnizacja sprzętu zbóż i okopoyyd:; b) procesy mechanizacji będą obejmowaó/pora: ;to nowe gałezie-produkcji rr>1r>ir7<ajl w ty™ rrrmlriri ł iHrl yi»y ¡IITPzaliczane do wysoko pracochłonnych (rośliny okopowe, hodowla); —c)~~Rasttfpi znaczny rozwój mechanizacji prac transportowych i przeładunkowych połączony z ich koncentracją w jednostkach obsługi rolnictwa; d) należy oczekiwać przyspieszenia rozwoju urządzeń infrastrukturalnych na wsi, zwłaszcza rozwoju sieci dróg, wodociągów i kanalizacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.