kontrutopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Traktaty i powieści utopijne. W twórczości Wellsa obserwujemy charakterystyczną inwersję chronologiczną, kiedy to po lin-de-siecle'owej fazie kontrutopijnej, pesymistycznej, następuje faza utopijna, optymistyczna, nawiązująca do osiemnastowiecznej oświeceniowej wiary w możliwości doskonalenia się ludzkiej natury, wiary, która w wieku następnym przekształci się w przekonanie o nieustającym postępie cywilizacyjnym i społecznym, rodzącym epokę konkretnych inicjatyw, energii twórczej, pobudek i podniet do praktycznych działań 8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wells, Herbert George 1979. Historia świata, przekł. J. Parandowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.