kraj-metropolia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Burżuazja twierdzi, że rezygnacja z kolonii będzie miała zgubne następstwa ekonomiczne i społeczne: przerwie dopływ surowców do krajów-metropolii, spowoduje zmniejszanie się produkcji, bezrobocie i nędzę. Intensywnej propagandzie utrzymanej w tym duchu podlegają robotnicy Anglii, Francji, Holandii, wszystkich mocarstw kolonialnych, w których szczególnie żywe są imperialne tradycje i przesądy. Komunistów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podstawy 1962. Podstawy marksizmu-leninizmu. Podręcznik, tłum. R. Hekker et al., wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.