niejednorodnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostatecznie więc dochodzimy dziś do wniosku, że ciała bezpostaciowe są to albo zespolenia kryształków niezmiernie drobnych, bezładnie, a więc niejednorodnie orjentowanych, co x- radjometrja stwierdza niewątpliwie, albo są to niejednorodne zespolenia dwu lub większej liczby substancyj w różnych stanach skupienia, mniej lub więcej wyschłe koloidy, albo wreszcie są to przechłodzone ciecze. Niektóre...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weyberg, Zygmunt 1935. Świat kryształów, Warszawa : Mathesis Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.