ponęcić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mściwoj kazał Gosławowi z czterema drużynnikami i kilku pachołami zostać załogą w Pieniu na czas jego bytności u mistrza. Będą nękali precz złosprawców, gdyby ci się ponęcili chutko tu wrócić, a zarazem, i zwłaszcza, będzie to ostrzega dana ich zaplecznikom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.