prawnodoktrynalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W kolejnym rozdziale M. W ac ł a w i k, obszernie i w pogłębiony sposób, rozważa różne aspekty współczesnych systemów komunikowania na świecie, podając dane dotyczące statystycznej ich charakterystyki, jak też omawiając prawnodoktrynalne postawy ich funkcjonowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.