prawszechświat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obserwacje Kosmosu w podczerwieni zdają się potwierdzać teorię głoszącą, iż przed miliardami lat prawszechświat był bardzo gorący. Promieniowanie termiczne gazu międzygwiezdnego można bowiem najłatwiej wyjaśnić zakładając, iż stanowi ono pozostałość gigantycznych zasobów energii gorącego prawszechś wiata.*...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Iłowiecki, Maciej 1969. Nasz wiek XX, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.