recenzentka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zarówno w tym wykazie, jak i w samym podziale na kategorie, spotykamy kilka drobnych niekonsekwencji, które, zdaniem recenzentek, mogą budzić u czytelnika pewne wątpliwości. Na przykład w wykazie cech obok kwanty tatywności figuruje totalność, podczas gdy partytywność podana jest jedynie jako wyjaśnienie skrótu part. i znajduje się poza wykazem. Kównież ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.