socjalno-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kiedy zaś wraz z owym przewrotem tym silniej występują na widownię zaniedbywane dotąd i pogardzane interesy materjalne, mogą one przyswoić sobie poważny aparat owej pracy myślowej, całe uzbrojenie metody djalektyczno-logicznej i spożytkować je dla swoich celów; tak np. teorja socjalno-demokratyczna nadaje filozofji dziejów charakter ekonomiczny i zbliża się przez to do materjalizmu. Gdyby nie broń, zapożyczona od Hegla, materjalizm gospodarczy nigdyby nie osiągnął tak ogromnej potęgi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo