tabasarański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sługujących się żadnym alfabetem, a więc alfabetów języków o egzotycznie brzmiących dla nas nazwach, jak tabasarański, dargiński, abchaski, adygejski, czukocki, nanajski, chantyjski, korni i in. Rozmach tej pracy jest bezpośrednim następstwem wstrząsu rewolucyjnego, który, jak to powiedział kiedyś prezes naszej Akademii, prof. Kotarbiński, miał siłę trzęsienia ziemi, przeobraził całą strukturę olbrzymiego dawnego imperium i wyzwolił siły kulturalne mas dotychczas bierne...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.