teilhardysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nentnego i Boga skierowanego ku Przodowi”33. Nawet rodzeni bracia nie będą mogli porozumieć się, jeśli popadną w permanentny błąd posługiwania się terminem o różnej dla każdego z nich treści i różnych zakresach stosowalności. Marksista nie stanie do zawodów proponowanych przez C. Cuenota, gdyż, po pierwsze, nie uzna metody teilhardystów za dialektyczną (w marksowskim sensie), po drugie, przez swą „materialistyczną ograniczoność” nie czuje się upoważniony do stosowania swego materializmu dialektycznego i historycznego w przypadku rozważań na temat Boga transcendentnego czy Boga immanentnego i pozostawi teologom całą tę dziedzinę rozważań wymykających się weryfikacji. Może co naj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płużański, Tadeusz 1967. Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.