utylitarno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) E. 	Lessing) oraz oparta na nauk. podstawach historia sztuki (J J. Winckelmann). Społeczna rola sztuki oceniana była rozmaicie, ogólnie jednak dominował pogląd o jej utylitarno-dydaktycznym znaczeniu oraz ścisłym związku z życiem gosp. i społecznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo