ósmoklasistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zachwycałem się nią, codziennie odnajdując w niej coraz to nowe umiejętności i zalety i bezustannie odczuwając własną zupełną nicość. Przepisywałem dla niej programy egzaminów i wogóle oddawałem jej cały szereg drobnych przysług. Zato o poobiedniej godzinie, kiedy starsi odpoczywali, ósmoklasistka czytywała ze mną głośno, później...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.